Sistem za navodnjavanje

Sistem za navodnjavanje

Sistem za navodnjavanje

Svaka zelena površina zahteva redovno zalivanje kako bi ostala vitalna i dekorativna. Svojim klijentima uvek savetujemo ugradnju sistema za zalivanje pre izvođenja radova na sadnji biljaka i formiranju travnjaka. 

Dobro projektovan i stručno izveden sistem za navodnjavanje garantuje manju potrošnju vode a da biljke pri tom dobijaju optimalnu količinu vode potrebnu za rast i razvoj. To je najzgodniji, najekonomičniji i najefikasniji način da Vaša zelena površina ostane zdrava i funkcionalna.

Izbor sistema za zalivanje zavisi od tipa zelene površine. Travnjaci i površine pod niskim pokrivačima tla se po pravilu zalivaju automatskim pop-up sistemima sa rasprskivačima (sprinklerima) koji obezbeđuju ravnomerno rasprskivanje vode u vidu kapi. Za zalivanje grupacija ili pojedinačnog žbunja, perenjaka, žive ograde, voćnjaka i povrtnjaka uglavnom savetujemo ugradnju sistema „kap po kap“ čije su osnovne karakteristike ekonomičnost i ušteda vode, i mogućnost podešavanja protoka vode u odnosu na potrebe biljaka koje se zalivaju.

Naš stručni tim vrši za Vas podešavanje režima zalivanja u skladu sa potrebama biljaka i lokalnim uslovima sredine, podešavanje prskalica i redovnu kontrola sistema sa regulacijom protoka vode, pripremu sistema za zimu – zatvaranje ventila i pražnjenje cevovoda, čišćenje filtera i ventila od kamenca i prljavštine.