Tag : idejno rešenje

Terazijska terasa – konkursno rešenje

Učestvovali smo na konkursu za uređenje Terazijske terase. Bez obzira da li je u pitanju izgrađeni ili prirodni predeo, mali urbani vrt ili sistem otvorenih prostora čitavog grada, u planiranju

Continue reading

Projektovanje

Na poziv investitora izlazimo na teren i upoznajemo se sa trenutnom situacijom. Zajedno sa naručiocem definiše se projektni zadatak na osnovu kojeg se izrađuje idejno rešenje, odnosno idejno rešenje u

Continue reading